سیاسی

مریم صفاران حقوقدان و مشاور کمیته نظام فنی اجرایی مجلس شورای اسلامی

ساختمان پلاسکو و جای خالی دستورالعمل‌های ایمنی برای ۴ هزار ساختمان تجاری!

در بازدید چندساعته آقای دکتر اقبال شاکری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته نظام فنی اجرایی مجلس شورای اسلامی و خانم مریم صفاران مشاور ایشان، از ساختمان پلاسکو که با همراهی شهردار محترم منطقه ۱۲ و  نماینده محترم بنیاد مستضعفان و پیمانکاران و مهندسان و نماینده کسبه در آخرین روز دی ماه انجام شد، خانم مریم صفاران حقوقدان و مشاور حقوقی امور فنی و مهندسی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتش نشان و حادثه پلاسکو، نکاتی را در مورد حقوق ایمنی مراکز تجاری مطرح نمودند که در ادامه می خوانیم.

 ساختمان پلاسکو در سال 1395 به جهت عدم رعایت اصول ایمنی از سوی مالکان و عدم توجه به اخطارهای سازمان آتش نشانی نسبت به شرایط ناایمن ساختمان پس از حدود 4 ساعت آتش سوزی فرو ریخت و تعداد زیادی از ماموران آتش نشانی در حال مهار آتش سوزی از داخل ساختمان و بیرون ساختمان زیر آوارِ ناشی از فروریختن ساختمان به شهادت رسیدند. اگر بخواهیم در آینده شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم، باید لایحه ایمنی کار در دستگاهای اجرایی کشور به ویژه وزارت کشور مورد توجه و اجرا قرار گیرد. این حقوقدان در مورد احقاق حقوق کسبه ساختمان پلاسکو به عنوان مرکزتجاری تولید و فروش پوشاک متذکر گردید که اتاق اصناف با توجه به  اختیاراتی که دارد در مطالبه حقوق مالکان مغازه های پلاسکو ورود نماید تا دستورالعمل های قانونی مرتبط با ایمنی و بهداشت محیط کار رعایت و اجرا شود و به عنوان مطالبه عمومی از سوی تولید کندگان و مغازه داران از طریق اتاق اصناف طرح و پیگیری شود. این حقوقدان همچنین افزود:1٠ دستگاه در موضوع مسایل ایمنی ساختمان ها موظف می باشند، از سوی دیگر وزارت کشور نیز لازم است تا  از طریق اجرای قانون شهرداری ها به این حوزه ورود پیدا کند و مراکز تجاری متخلف ( ناامن ) را پلمپ نماید. ساختمان جدید پلاسکو  در حال احداث و تکمیل است و حدود  ۸۵% پیشرفت کار داشته و شرکت رامان از شرکت های زیر مجموعه بنیاد مستضعفان، پیمانکار این مجموعه تجاری است که تلاش نموده بخش زیادی از معیارها و استانداردهای مراکز تجاری را رعایت نماید، هرچند در طراحی جدید نیز پیش بینی پارکینگ در داخل ساختمان انجام نشده است!!! این در حالیست که از دیدگاه مهندسان با تجربه و سازنده های معتبر یکی از مولفه‌های ارزشمند مراکز تجاری، رعایت سیرکولاسیون عمودی و افقی به عنوان عامل حیاتی مراکز تجاری است که باید مورد توجه و رعایت قرار گیرد.این حقوقدان در ادامه سخنان خود افزود با کمال تعجب شورای عالی شهرسازی مجوز ساخت این مرکز را  بدون پارکینگ صادر نموده و شهرداری تهران هم پروانه ساختمان را صادر کرده است! به نظر می رسد پس از اتمام پروژه و تحویل مغازه ها، ضروری است اولین گام،آموزش ضوابط و مقررات مرتبط با رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار باشد، خانم مریم صفاران مشاور حقوقی مهندسی ساختمان عنوان نمود  با توجه به تخصص و تسلط کامل دکتر اقبال شاکری در حوزه عمران و سازه تاکید ایشان در مورد تهیه و تحویل دفترچه اطلاعات و بهره برداری از ساختمان به مالکان و کسبه ساختمان پلاسکو ضروری است. خانم صفاران تاکید نمود:رعایت ضوابط ایمن سازی مراکز تجاری و قوانین ایمنی حریق در مراکز بزرگ تجاری با توجه به تردد بسیار مشتریان و نیز فعالان حوزه پوشاک، الزامی است و لازم است به جهت مطرح شدن این بنای تجاری به جهت حادثه پلاسکو در سطح  بین الملل، استانداردهای بین المللی و مرجع رعایت  ایمنی حریق در حد درجه یک با نصب تجهیزات آتش نشانی و تعبیه سیستم های ایمنی محیط کار به استاندارهای لازم و ضروری نزدیک شود و تلاش شود تا این بنای جدید حرف نخست را در ارائه الگوی رعایت حقوق فنی و ایمنی و مقابله با حوادث ارائه نماید.

مریم صفاران حقوقدان و مشاور کمیته نظام فنی اجرایی مجلس شورای اسلامی

ساختمان پلاسکو و جای خالی دستورالعمل‌های ایمنی برای ۴ هزار ساختمان تجاری!

در بازدید چندساعته آقای دکتر اقبال شاکری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته نظام فنی اجرایی مجلس شورای اسلامی و خانم مریم صفاران مشاور ایشان، از ساختمان پلاسکو که با همراهی شهردار محترم منطقه ۱۲ و  نماینده محترم بنیاد مستضعفان و پیمانکاران و مهندسان و نماینده کسبه در آخرین روز دی ماه انجام شد، خانم مریم صفاران حقوقدان و مشاور حقوقی امور فنی و مهندسی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتش نشان و حادثه پلاسکو، نکاتی را در مورد حقوق ایمنی مراکز تجاری مطرح نمودند که در ادامه می خوانیم.

 ساختمان پلاسکو در سال 1395 به جهت عدم رعایت اصول ایمنی از سوی مالکان و عدم توجه به اخطارهای سازمان آتش نشانی نسبت به شرایط ناایمن ساختمان پس از حدود 4 ساعت آتش سوزی فرو ریخت و تعداد زیادی از ماموران آتش نشانی در حال مهار آتش سوزی از داخل ساختمان و بیرون ساختمان زیر آوارِ ناشی از فروریختن ساختمان به شهادت رسیدند. اگر بخواهیم در آینده شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم، باید لایحه ایمنی کار در دستگاهای اجرایی کشور به ویژه وزارت کشور مورد توجه و اجرا قرار گیرد. این حقوقدان در مورد احقاق حقوق کسبه ساختمان پلاسکو به عنوان مرکزتجاری تولید و فروش پوشاک متذکر گردید که اتاق اصناف با توجه به  اختیاراتی که دارد در مطالبه حقوق مالکان مغازه های پلاسکو ورود نماید تا دستورالعمل های قانونی مرتبط با ایمنی و بهداشت محیط کار رعایت و اجرا شود و به عنوان مطالبه عمومی از سوی تولید کندگان و مغازه داران از طریق اتاق اصناف طرح و پیگیری شود. این حقوقدان همچنین افزود:1٠ دستگاه در موضوع مسایل ایمنی ساختمان ها موظف می باشند، از سوی دیگر وزارت کشور نیز لازم است تا  از طریق اجرای قانون شهرداری ها به این حوزه ورود پیدا کند و مراکز تجاری متخلف ( ناامن ) را پلمپ نماید. ساختمان جدید پلاسکو  در حال احداث و تکمیل است و حدود  ۸۵% پیشرفت کار داشته و شرکت رامان از شرکت های زیر مجموعه بنیاد مستضعفان، پیمانکار این مجموعه تجاری است که تلاش نموده بخش زیادی از معیارها و استانداردهای مراکز تجاری را رعایت نماید، هرچند در طراحی جدید نیز پیش بینی پارکینگ در داخل ساختمان انجام نشده است!!! این در حالیست که از دیدگاه مهندسان با تجربه و سازنده های معتبر یکی از مولفه‌های ارزشمند مراکز تجاری، رعایت سیرکولاسیون عمودی و افقی به عنوان عامل حیاتی مراکز تجاری است که باید مورد توجه و رعایت قرار گیرد.این حقوقدان در ادامه سخنان خود افزود با کمال تعجب شورای عالی شهرسازی مجوز ساخت این مرکز را  بدون پارکینگ صادر نموده و شهرداری تهران هم پروانه ساختمان را صادر کرده است! به نظر می رسد پس از اتمام پروژه و تحویل مغازه ها، ضروری است اولین گام،آموزش ضوابط و مقررات مرتبط با رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار باشد، خانم مریم صفاران مشاور حقوقی مهندسی ساختمان عنوان نمود  با توجه به تخصص و تسلط کامل دکتر اقبال شاکری در حوزه عمران و سازه تاکید ایشان در مورد تهیه و تحویل دفترچه اطلاعات و بهره برداری از ساختمان به مالکان و کسبه ساختمان پلاسکو ضروری است. خانم صفاران تاکید نمود:رعایت ضوابط ایمن سازی مراکز تجاری و قوانین ایمنی حریق در مراکز بزرگ تجاری با توجه به تردد بسیار مشتریان و نیز فعالان حوزه پوشاک، الزامی است و لازم است به جهت مطرح شدن این بنای تجاری به جهت حادثه پلاسکو در سطح  بین الملل، استانداردهای بین المللی و مرجع رعایت  ایمنی حریق در حد درجه یک با نصب تجهیزات آتش نشانی و تعبیه سیستم های ایمنی محیط کار به استاندارهای لازم و ضروری نزدیک شود و تلاش شود تا این بنای جدید حرف نخست را در ارائه الگوی رعایت حقوق فنی و ایمنی و مقابله با حوادث ارائه نماید.

این مصاحبه ادامه دارد …..

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا